Vaccineren op maat

Vaccineren van uw huisdier is enorm belangrijk. U verkleint hiermee de kans dat uw huisdier bepaalde ziektes op kan lopen enorm. Daarnaast zijn sommige ziektes besmettelijk van dier op mens. Zo beschermt u met vaccineren ook uzelf en andere mensen, vooral kinderen en mensen met een verminderde weerstand (zoals chronisch zieken), voor ziekte.

Honden kunnen we vaccineren tegen Distemper (Hondenziekte), Hepatitis (leverziekte) en Parvo. Deze vaccinaties zijn gecombineerd in een ‘cocktail’. Omdat uit onderzoek is gebleken dat deze vaccinaties minimaal 3 jaar werkzaam zijn, hoeven ze na de gebruikelijke pupvaccianties, maar eens in de 3 jaar gegeven te worden. Alhoewel deze vaccinaties volledig veilig zijn bevonden in onderzoek, willen wij huisdieren niet onnodig vaak vaccineren. Iedere vaccinatie vraagt een respons van het lichaam en het immuunsysteem en dit willen we niet onnodig te belasten.

Daarnaast vaccineren we tegen Leptospirose, wat de ziekte van Weil kan veroorzaken. Deze vaccinatie is bewezen 1 jaar werkzaam en wordt daarom jaarlijks herhaald. Zeker de ziekte van Weil, die voorkomt in open water en overal verspreid wordt door besmette urine (bijvoorbeeld door de rat), is een ziekte die we geregeld vaststellen bij huisdieren. Ze worden hier ernstig ziek van, leidend tot nier- en leverfalen en in sommige gevallen met de dood tot gevolg. Leptospirose is ook besmettelijk voor mensen. Hiertegen vaccineren is dus echt van levensbelang, zowel voor dier als mens!

In overleg bestaat er tevens de vaccinatiemogelijkheid tegen Kennelhoest en Rabiës (hondsdolheid). De kennelhoestvaccinatie is met name belangrijk voor honden die veel in contact komen met andere honden of die in het pension, uitlaatservice, hondentraining of naar shows gaan. Deze vaccinatie dient jaarlijks toegediend te worden. De vaccinatie tegen hondsdolheid is 3 jaar werkzaam en is verplicht als u uw hond mee wilt nemen naar het buitenland. Deze vaccinatie is uiteraard belangrijk om uw huisdier te beschermen tegen hondsdolheid, maar ook om ervoor te zorgen dat nederland zijn status als Rabiës-vrij onder gezelschapsdieren behoudt, een stukje volksgezondheid dus.

Nieuwe ontwikkelingen

Voor de cocktail (Distemper, Hepatitis en Parvo) is er ook de mogelijkheid te titeren. Hierbij kan middels een bloedonderzoek gecontroleerd worden of de hond nog over voldoende antistoffen voor deze ziektes beschikt (‘de titer’). Als dit het geval is, is het (nog) niet nodig deze vaccinaties te herhalen en kan de vaccinatie vervangen worden door een vaccinatie enkel tegen de ziekte van Weil. Voor de ziekte van Weil (leptospirose) hebben we niet de mogelijkheid te titeren. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat deze vaccinatie ook echt maar 1 jaar werkzaam is, dus is het advies deze vaccinatie altijd jaarlijks te herhalen.

 Mocht u nog vragen hebben over het vaccineren of de mogelijkheden van titeren, dan kunt u altijd contact opnemen met de Bosweide op 0318-416500.