Oorontsteking

We zien bijna dagelijks patiënten met een oorontsteking. Oorontstekingen zorgen voor pijn en jeuk, waardoor dieren er veel last van hebben. Hoe eerder gestart wordt met behandelen, hoe makkelijker de ontsteking weer weg te krijgen is. En daarmee ook de pijn en jeuk die je dier ervaart.

Verschijnselen

Doordat een oorontsteking pijnlijk is en jeuk veroorzaakt, kunnen de volgende verschijnselen opvallen: 

  • De kop wordt scheef gehouden.
  • Er wordt geklapperd met de oren. 
  • Er wordt gekrabd naar de oren. 
  • Lusteloosheid.
  • Piepen van de pijn. 
  • Een rode oorschelp.
  • Viezigheid in het oor. 
  • Een stinkende lucht uit het oor. 

Oorzaken

Meestal is de oorzaak van een oorontsteking een overgroei van bacteriën en/of gisten. Vaak is het niet te achterhalen waardoor deze overgroei ontstaat. Er zijn wel een aantal factoren bekend die dit in de hand kunnen werken, zoals een huidallergie, een nauwe of behaarde gehoorgang of een vochtige gehoorgang door zwemmen.

Soms speelt er wat anders. Er kan ook irritatie in de gehoorgang zijn door dingen die daar normaal gesproken niet voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan poliepen, grasaren, tumoren of oormijten.

Diagnose

Als we vermoeden dat een dier oorontsteking heeft, kijken we met een otoscoop in het oor. We beoordelen of er afwijkingen te zien zijn, zoals poliepen, tumoren, grasaren of mijten zijn. Mijten zien we soms rennen, omdat ze schrikken van het licht van de otoscoop.

Wanneer we deze afwijkingen niet zien maar er wel duidelijk een ontsteking gaande is, maken we met een wattenstaafje een oorswab. Vervolgens kleuren we deze met een speciale kleuring. We kunnen dan onder de microscoop zien of er sprake is van overgroei. Als dat zo is, kunnen we ook zien met welk type overgroei we te maken hebben; coccen (rondvormige bacteriën), staven (staafvormige bacteriën) of gisten.

Afhankelijk van de ernst en het type overgroei, sturen we een oorswab soms op naar het laboratorium voor een kweek. Er wordt dan gekeken welke specifieke bacterie de oorontsteking veroorzaakt, en ook welk antibioticum daar goed tegen werkt. 

Behandeling

Hoe langer de oorontsteking aanwezig is, hoe lastiger deze te behandelen is. Snel beginnen met behandelen is dan ook belangrijk. De behandeling is natuurlijk afhankelijk van de oorzaak. 

Zoals eerder genoemd worden de meeste oorontstekingen veroorzaakt door een overgroei van bacteriën of gisten. Doordat er met de microscoop gekeken is wat de veroorzaker is van de ontsteking, kan er een oorzalf meegegeven worden die daar het beste tegen werkt. Bij een erg vies oor, is het nodig om eerst een aantal keer een oorreiniger toe te dienen, voordat de oorzalf zijn werk kan doen. Soms is zelfs nodig om de oren op de praktijk de oren te spoelen. Wanneer de oorontsteking pijnlijk is, wordt er ook een pijnstiller meegegeven. 

We zien deze patiënten graag op controle, om te beoordelen of de behandeling voldoende aanslaat. 

Twijfel je of je dier een oorontsteking heeft? Bel ons gerust voor overleg!